Kezdőlap

KözHáló program

2004. február 10-én digitális alapkőletétellel indult el a KözHáló program megvalósítása, amely az utóbbi évek legnagyobb, több tízmilliárd forintos, kormányzat által támogatott informatikai infrastruktúra-építési programja, amely több mint 2500 településre jutott el.

A KözHáló program keretében mintegy 7300 szélessávú végpont került átadásra. Ebből 5000 végpont a KözHáló alhálójaként működő Sulinet keretében valósult meg. További 2300 végpont a KözHáló program Köznet nevet viselő alhálójának keretében épült ki, amelynek elsődleges feladata a közösségi internet-elérések infrastruktúrájának biztosítása.

A KözHáló egy, az egész országot behálózó informatikai alapközmű, amely valamennyi, a kormányzati informatikába nem tartozó helyi közigazgatási szerv, közintézmény, iskola, valamint a közfeladatokat ellátó egyéb szervezet, továbbá a civil szervezetek számára biztosítja a hozzáférést a világhálóhoz.

A KözHáló hozzáférhetővé teszi az internetes szolgáltatásokat és információkat, csökkenti az állampolgárok és az igazgatási szervek közti távolságot, átláthatóbbá teszi a közigazgatás és államigazgatás működését. A KözHáló segítségével az ország lényegében minden közoktatási intézménnyel rendelkező pontján felgyorsul az információs társadalom megteremtésének folyamata.

A KözHáló fontos feladata továbbá az eMagyarország program keretében létesülő eMagyarország pontok (számítógépes információs pont) egy részének támogatása. A program támogatni kívánja azokat a szervezeteket és intézményeket - könyvtárakat, közművelődési intézményeket, teleházakat, önkormányzatokat, egyházi intézményeket, az idősek otthonait, alapítványokat - amelyek már működtetnek közösségi internet-hozzáférési helyeket, vagy vállalják új közösségi internet-hozzáférést szolgáltató pontok létrehozását és eMagyarország pontként történő működtetését. A program - a kistelepülések speciális helyzetére való tekintettel - lehetővé teszi az internet-szolgáltatás összekapcsolását más közellátási feladatokkal, így a kistelepüléseken élők is megfizethető áron, lakóhelyük közelében juthatnak hozzá az internet használatához.