Általános kérdések

 1. Mi a KözHáló program?
 2. Hogyan épül fel a KözHáló program?
 3. Milyen költségekkel jár a KözHáló program az intézmények számára?
 4. Hogyan lehet csatlakozni a KözHáló programhoz?
 5. Mi a teendő, ha az intézmény már rendelkezik nem KözHáló internet előfizetéssel?
 6. Hogyan történik a végpont telepítés folyamata?
 7. Mi az intézmény teendője a végpont telepítésével kapcsolatban?
 8. Milyen KözHáló dokumentumok és nyomtatványok vannak?
 9. Mire szolgál az intézmény adminisztrációs postafiókja?
 10. Mi a teendő, ha az intézmény elköltözik és szeretné áttelepíteni KözHáló végpontját?
 11. Mi a teendő, ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik és szeretné leszereltetni KözHáló végpontját?
 12. Mi a teendő, ha az intézmény jogutóddal szűnik meg és a jogutód szeretné megtartani a megszűnő intézmény KözHáló végpontját?
 13. Mi a teendő, ha a végponti intézmény adataiban (pl. intézmény neve és címe, kapcsolattartók neve és elérhetősége, stb.) változás történik?
 14. Hogyan rendelhetőek meg a KözHáló emelt szintű internet szolgáltatásai?
 15. Mi a teendő, ha KözHáló 2 keretében rendelkezett Sulinet FreeMail postafiókkal?

1.Mi a KözHáló program?

2004. február 10-én digitális alapkőletétellel indult el a KözHáló program megvalósítása, amely az utóbbi évek legnagyobb, több tízmilliárd forintos, kormányzat által támogatott informatikai infrastruktúra-építési programja, amely több mint 2500 településre jutott el. A KözHáló program keretében mintegy 7300 szélessávú végpont kerül átadásra, melyből 5000 a KözHáló alhálójaként működő Sulinet keretében, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) – IHM jogutódja – és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) társfinanszírozásában valósult meg. Az GKM által finanszírozott 2300 további végpont a KözHáló program Köznet nevet viselő alhálójának keretében épült ki, amelynek elsődleges feladata a közösségi internet-elérések infrastruktúrájának biztosítása. A program 2009-ben a MEH hatáskörébe került, üzemeltetését a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vette át. 2010 őszén-a MEH után a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz és 2011 tavaszán a KEKKH helyett a Kopint-Datorg Zrt-hez (a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. jogelődjéhez) került át az üzemeltetés.

vissza az oldal tetejére ↑

2.Hogyan épül fel a KözHáló program?

A KözHáló program megrendelő és fenntartó szerve – és egyben az egész hálózat és minden eszköz tulajdonosa - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Infokommunikációs Zrt (NISZ). Az Oktatási Hivatal (OH) a Sulinet alhálózat szakmai tanácsadójaként és az oktatási intézmények érdekképviseleti szerveként vesz részt a programban. Az NFM/NISZ képviseletét az ún. Projekt Menedzsment Iroda (PMI) látja el. A KözHáló hálózat üzemeltetésével, műszaki hátterével az ún. Szolgáltatás Felügyelet foglalkozik. Az elérési szolgáltatást (ADSL, VSAT, MIKRO) az elérési szolgáltatók biztosítják:

Az NFM/NISZ tulajdonában lévő végponti eszközöket (rack szekrény + router + switch) az aktíveszköz szállító biztosítja:

A KözHáló internet szolgáltatását (ISP) az Invitel Zrt. és a GTS-Datanet Távközlési Kft. együttesen biztosítja. A végponti intézmények és a program többi szereplői közötti kommunikációs csatorna szerepét a KözHáló Ügyfélszolgálat tölti be. Az intézményeknek egyedül az ügyfélszolgálattal van lehetőségük kapcsolatba lépni. Az ügyfélszolgálat minden megkeresést továbbít az illetékes szolgáltató vagy szerv felé.

vissza az oldal tetejére ↑

3.Milyen költségekkel jár a KözHáló program az intézmények számára?

A KözHáló programon belüli szolgáltatások igénybevétele teljesen ingyenes az intézmények számára. A telepített eszközökre – amelyek az NFM/NISZ tulajdonában vannak – az intézmények kötelesek saját költségükre vagyonbiztosítási szerződést kötni vagy a már létező vagyonbiztosítási szerződésüket az eszközökre is kiterjeszteni. A biztosítással kapcsolatosan további információ a Közháló Ügyfélszolgálat elérhetőségén szerezhető be.

Az intézmény a vagyonbiztosítási szerződés megkötésének tényét a Végponti nyilatkozat nevű nyomtatvány kitöltésével, aláírásával és az ügyfélszolgálatra való eljuttatásával tudja igazolni.

vissza az oldal tetejére ↑

4.Hogyan lehet csatlakozni a KözHáló programhoz?

A KözHáló program szabad beköthető végpontjai már elfogytak. A csatlakozást kérelmező közintézmények a Közháló ügyfélszolgálaton keresztül a NFM/NISZ-hoz fordulhatnak kérelmükkel. A csatlakozást kérelmező oktatási intézmények várólistára kerülnek. Amennyiben felszabadulnak üzemelő végpontok (pl. intézmény megszűnés miatt), lehetőség nyílhat a várólistán szereplő intézmények bekötésére. A kérelmeket az ügyfélszolgálat faxszámára kell elküldeni: 06-1/ 204-1664. A kérelemnek tartalmaznia kell az intézmény OM azonosítóját, a kérelmezett végpont pontos telepítési címét és egy rövid indoklást. Az ügyfélszolgálat a kérelmet továbbítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Oktatási Hivatal felé.

vissza az oldal tetejére ↑

5.Mi a teendő, ha az intézmény már rendelkezik nem KözHáló internet előfizetéssel?

A KözHáló végpont és más internet előfizetések függetlenek egymástól. Az ingyenes KözHáló végpont telepítése után a fizetős internet előfizetés lemondható, vagy akár meg is tartható.

vissza az oldal tetejére ↑

6.Hogyan történik a végpont telepítés folyamata?

 1. Az ügyfélszolgálat telefonon felkeresi az intézményt adategyeztetés céljából.
 2. Az intézmény postán megkapja a KözHáló alapinformációs csomagot.
 3. Az aktíveszköz szállító cég – előzetes telefonos időpont egyeztetés után – telepíti az aktív eszközöket (rack-szekrény, router és switch).
 4. Az elérési szolgáltató cég – előzetes telefonos időpont egyeztetés után – telepíti az elérési szolgáltatást (ADSL vonal, mikrohullámú v. parabola antenna).
 5. Az aktíveszköz szállító cég – előzetes telefonos időpont egyeztetés után – elvégzi a teszteket és átadja a működő szolgáltatást.

vissza az oldal tetejére ↑

7.Mi az intézmény teendője a végpont telepítésével kapcsolatban?

 1. Az alapinformációs csomagban található dokumentumok tanulmányozása, a KözHáló internet szolgáltatások megismerése.
 2. A telepítő cég beengedése az épületbe és a telepítés engedélyezése.
 3. A telepítést igazoló szolgáltatói jegyzőkönyvek aláírása.
 4. A telepített eszközök áramellátásának biztosítása.
 5. A belső hálózat kiépítése és számítógépek csatlakoztatása a végponthoz.
 6. Az alapinformációs csomagban található nyomtatványok kitöltése és visszaküldése az ügyfélszolgálathoz.

vissza az oldal tetejére ↑

8.Milyen KözHáló dokumentumok és nyomtatványok vannak?

Alapinformációs csomag:

Aktíveszköz szállító cég által a telepítéskor átadott dokumentum:

vissza az oldal tetejére ↑

9.Mire szolgál az intézmény adminisztrációs postafiókja?

XXXX = intézmény négyjegyű, illetve hatjegyű végponti azonosítója (hatjegyű azonosítót a 10000 feletti végpont azonosítóval rendelkező végpontok használnak)

Az intézmény rendszergazdája ezen a postafiókon keresztül tud hivatalosan kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal, valamint az ügyfélszolgálat ide küld értesítő és tájékoztató leveleket az intézmény rendszergazdájának. A rendszergazda az adminisztrációs felületekhez ugyancsak ezzel az e-mail címmel – és a hozzá tartozó jelszóval – tud hozzáférni. Az adminisztratív postafiókot egy biztonsági szabály őrzi, mely megtiltja a nem KözHáló hálózatból érkező levelek fogadását, valamint a nem KözHáló hálózatba küldött levelek kézbesítését.

vissza az oldal tetejére ↑

10.Mi a teendő, ha az intézmény elköltözik és szeretné áttelepíteni KözHáló végpontját?

 1. Amennyiben oktatási intézményről van szó, az intézmény köteles a költözés tényét és az új címet bejelenteni a Közoktatási Információs Irodánál. Az áttelepítés addig nem indulhat el, amíg az új cím nem regisztrálódik a KIR adatbázisában.
 2. KözHáló végpont áttelepítését az Áttelepítési megrendelés nevű nyomtatvány kitöltésével lehet kérni. A végpont áttelepítése kb. 2-4 hét alatt történik meg.
 3. Áttelepítés menete:
  • Áttelepítési megrendelés elküldése az ügyfélszolgálat faxszámára: 06-1/ 204-1664
  • Az ügyfélszolgálat továbbítja a megrendelést az érintett szolgáltatók felé.
  • Az elérési szolgáltató cég – előzetes telefonos időpont egyeztetés után – áthelyezi az elérési szolgáltatást. (ADSL vonal, mikrohullámú v. parabola antenna)
  • Az aktíveszköz szállító cég – előzetes telefonos időpont egyeztetés után – áthelyezi az aktív eszközöket (rack-szekrény, router és switch), elvégzi a teszteket és átadja a működő szolgáltatást.

vissza az oldal tetejére ↑

11.Mi a teendő, ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik és szeretné leszereltetni KözHáló végpontját?

 1. Amennyiben oktatási intézményről van szó, az intézmény köteles a megszűnés tényét bejelenteni a Közoktatási Információs Irodánál.
 2. KözHáló végpont leszerelését a Leszerelési kérelem nevű nyomtatvány kitöltésével lehet kérni. A végpont leszerelése kb. 2-4 hét alatt történik meg.
 3. Leszerelés menete:
  • Leszerelési kérelem elküldése az ügyfélszolgálat faxszámára: 06-1/ 204-1664
  • Az ügyfélszolgálat továbbítja a kérelmet az érintett szolgáltatók felé.
  • Az elérési szolgáltató cég – előzetes telefonos időpont egyeztetés után – leszereli az elérési szolgáltatást. (ADSL vonal, mikrohullámú v. parabola antenna)
  • Az aktíveszköz szállító cég – előzetes telefonos időpont egyeztetés után – leszereli az aktív eszközöket. (rack-szekrény, router és switch)

vissza az oldal tetejére ↑

12.Mi a teendő, ha az intézmény jogutóddal szűnik meg és a jogutód szeretné megtartani a megszűnő intézmény KözHáló végpontját?

Ilyen esetben a jogutód intézmény (NFM/NISZ jóváhagyás után) megtarthatja a megszűnő intézmény KözHáló végpontját, azonban az intézmény köteles az adataiban (pl. intézmény neve és címe, kapcsolattartók neve és elérhetősége, stb.) történő változásokat bejelenteni az ügyfélszolgálat felé. Ezt megteheti telefonon, e-mailben, faxon, vagy akár a weboldalon is.

vissza az oldal tetejére ↑

13.Mi a teendő, ha a végponti intézmény adataiban (pl. intézmény neve és címe, kapcsolattartók neve és elérhetősége, stb.) változás történik?

Ilyen esetben az intézmény köteles bejelenteni az adatváltozást az ügyfélszolgálatnál. Ezt megteheti telefonon, e-mailben, faxon, v. akár a weboldalon is.

vissza az oldal tetejére ↑

14.Hogyan rendelhetőek meg a KözHáló emelt szintű internet szolgáltatásai?

A KözHáló programban résztvevő intézmények az induló szolgáltatási csomag mellett további kiegészítő szolgáltatásokat igényelhetnek, amelyek minden esetben ingyenesek:

A Közháló intézményei az ügyfélszolgálat weboldalán található bejelentés nyomtatvány kitöltésével igényelhetnek szolgáltatásokat.

vissza az oldal tetejére ↑

15.Mi a teendő, ha KözHáló 2 keretében rendelkezett Sulinet FreeMail postafiókkal?

A KözHáló 3 keretében megszűnt ez a szolgáltatás. Javasoljuk helyette az intézményi WebMail szolgáltatás igénybe vételét, vagy valamilyen másik ingyenes levelező szolgáltatás használatát (freemail.hu, citromail.hu, gmail.com, vipmail.hu, yahoo.com, hotmail.com). Sulinet FreeMail postafiókját 2010.03.30-ig érheti el. Ha szükséges, ezen dátum előtt mentse le régi üzeneteit, regisztráljon magának új postafiók címet a fentiek alapján, és ezen új címet adja meg ismerőseinek.

vissza az oldal tetejére ↑